GraphQL je dotazovací jazyk pro vaše moderní API. Je velmi efektivním nástupcem REST API zavedený Facebookem a již používaný předními organizacemi jako GitHub, Pinterest a Shopify.

Pronikněte do GraphQL

GraphQL je dotazovací jazyk na úrovni aplikační vrstvy. Server interpretuje řetězec s dotazem a v požadovaném formátu vrátí odpověď s daty. GraphQL poskytuje ucelený a srozumitelný popis dat ve vaší API a dává tak klientským aplikacím možnost vyžádat si přesně ta data, která potřebují a nic navíc, což umožňuje jednodušší rozvoj API a výkonné vývojářské nástroje.

Popište svá data
type Soundtrack {
 author: String
 movie: String
 listing: [Track]
}
Vyžádejte si jen data, která potřebujete
{
 soundtrack(movie: "Dark Knight") {
  author
 }
}
Dostanete předvídatelný výsledek
{
 "soundtrack": {
  "author": "Hans Zimmer"
 }
}

Nedělejte REST, dělejte GraphQL

GraphQL řeší největší nedostatky API rozhraní typu REST.

/wp-content/themes/Nautron-GraphQL/Nautron-GraphQL/css/fonts/svg/arrows_switch_horizontal.svg
Klient si určí jaká data potřebuje

Pošlete GraphQL dotaz do vaší API a odpověd’ s daty bude kopírovat podobu dotazu, což znamená, že strukturu dat si určuje klient a není specifikována globálně serverem. Aplikace využívající GraphQL jsou rychlé a stabilní, protože si mohou samy specifikovat, která data dostanou.

/wp-content/themes/Nautron-GraphQL/Nautron-GraphQL/css/fonts/svg/software_layers2.svg
Data z několika zdrojů v jednom dotazu

GraphQL dotazy přistupují k objektům nejen jednoho zdroje, ale plynule následují reference mezi nimi. Zatímco typická REST API potřebuje jeden požadavek na každý zdroj (URL endpoint), GraphQL API dostávají všechna data v jediném požadavku (z jednoho “chytrého” zdroje). Proto jsou aplikace využívající GraphQL svižné i na pomalých mobilních připojeních.

/wp-content/themes/Nautron-GraphQL/Nautron-GraphQL/css/fonts/svg/software_paragraph_space_after.svg
Popište možnosti typovým systémem

GraphQL API jsou uspořádány na základě typového systému, nikoli endpointů (odlišných URL). Ten jasně popisuje možnosti serveru a zajišťuje, že dotazy klientských aplikací budou validovány před vykonáním a ušetří tedy výpočetní výkon. Díky popisnému typovému systému již nebudou potřeba žádné složité dokumentace.

/wp-content/themes/Nautron-GraphQL/Nautron-GraphQL/css/fonts/svg/basic_clessidre.svg
Rozvíjejte vaší API bez verzování

Přidávejte nová pole a typy do vaší GraphQL API bez ovlivnění existujících dotazů. Zastaralá pole mohou být označena a skryta před nástroji. Díky použití jediné vývojové verze nabízí GraphQL API aplikacím kontinuální přístup k novým vlastnostem a podporují čistý, lépe udržovatelný serverový kód.

Povyšte své aplikace na další úroveň

Přinášíme komplexní GraphQL řešení zahrnující vývoj GraphQL API systémové architektury a také moderních front-end aplikací, využívajících veškeré přednosti GraphQL.

Kontaktujte nás